Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Dit voorjaar werd het “Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied” inclusief het bijbehorende (ontwerp) plan gepresenteerd. Onze vereniging heeft zich verdiept in de stukken en gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om inspraaksuggesties te doen.

 

Nieuw in het bestemmingsplan is het aanwijzen van een beheersverordening. Een beheersverordening kan worden opgesteld voor gebieden waar niet of nauwelijks ontwikkelingen worden voorzien. Dit betreft onder andere dat deel van het buitengebied waartoe Het Kroondomein behoort. Voor wat de bos- en natuurgebieden betreft staan wij volledig achter deze keus. Echter in Het Kroondomein liggen de beide buurtschappen Gortel en Niersen. In het voorontwerp is Niersen in zijn geheel ingedeeld onder de beheersverordening evenals een gedeelte van Gortel. Het andere deel van Gortel valt wel onder het reguliere bestemmingsplan ‘Buitengebied’.

 

Door deze verandering ontstaat er een onzekerheid over de mogelijkheden voor het wijzigen van gebouwen. De gevolgen voor de leefbaarheid of waardevermindering zijn dan  denkbaar. Daarom hebben we voorgesteld  dat alle woningen en erven van Gortel en Niersen te laten vallen onder het bestemming ‘Buitengebied’.

Naast de ingezonden inspraaksuggestie hebben we de gemeente Epe verzocht met ons in gesprek te gaan om van gedachte te wisselen over de bestemmingen en de begrenzingen van de aangewezen gebieden. Tot op heden hebben we van de gemeente helaas niets vernomen en in de krant konden we lezen dat het proces met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ een behoorlijke vertraging heeft opgelopen. Verwacht wordt dat we medio november dit jaar meer te horen krijgen.

 

Geef een reactie