Algemene Ledenvergadering 2016 en oproep aan de leden

Voorjaar 2016 zal het bestuur weer een ledenvergadering organiseren om jullie bij te praten over alle actuele ontwikkelingen en verenigingszaken. Uiteraard zal het bestuur daarin een toelichting geven op de activiteiten van het afgelopen jaar en bovendien zal de Buurtschappenvisie tijdens deze avond gepresenteerd worden.

Deze ledenvergadering staat gepland voor donderdag 14 april 2016. De uitnodiging met daarbij de locatie waar de ledenvergadering plaats zal vinden en het aanvangstijdstip volgt zo spoedig mogelijk.

 

Oproep aan de leden!犀利士

De bestuurstermijnen van zowel de Voorzitter als de Secretaris lopen dit jaar af. Wij verzoeken leden zich kandidaat te stellen voor deze bestuursfuncties. U kunt zich kandidaat stellen door een email te sturen aan gortelniersen@gmail.com ovv van de bestuursfunctie die u zou willen vervullen. Tijdens de ALV krijgt u tijd om uw kandidatuur toe te lichten.