Over ons

Waarom hebben wij besloten om als bewoners een vereniging op te richten? Waar staan wij voor? Wat kunnen leden en omwonenden van ons verwachten?

Hoe wij zijn begonnen

In de afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen in Gortel en Niersen geleid tot bezorgdheid bij inwoners van de buurtschappen. De bezorgdheid had vooral betrekking op het instand houden van het cultuurlandschap (en Rijks Beschermd Dorpsgezicht van Gortel) en de inbreuk die derden hierop kunnen maken.

Waar staan wij voor

Het instand houden, bevorderen en waar nodig herstellen van waarden van landschappelijke-, cultuurhistorische-, natuurhistorische- en ecologische aard; Het in stand houden, bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu en het welzijn van de bewoners; Het bevorderen van goed beheer van landerijen, landschapselementen, bossen en natuurterreinen.

Het Vliegend Hert

Het Vliegend hert is het natuurlijke logo van onze vereniging.
Het vliegend hert kiest bewust zijn omgeving. Alleen als het klimaat en de omgeving volledig voldoen aan zijn wensen- en eisenpakket strijkt hij neer. Zoveel van deze unieke plekken zijn er echter niet (meer) in Nederland. Maar de omgeving van Gortel en Niersen voldoet optimaal aan de behoeften van het vliegend hert. Daarmee is het diertje net zo zeldzaam als onze prachtige kernen Gortel en Niersen. Deze relatie tot het unieke dier en onze omgeving vormt een verbinding en deze komt tot uiting in ons logo.