Aanstaande ledenvergadering, 22 mei as.

Bent u lid van de vereninging Gortel Niersen? Ja, dan nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering woensdagavond 22 mei a.s. De vergadering wordt gehouden in Het Mosterdzaadje in Gortel.

Wij vragen uw speciale aandacht voor agendapunten 6. en 7. waar uw reactie wordt gevraagd. De benodigde stukken voor punt 6. ontvangt u voortijdig.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:15 – 19:30         1. Inloop en ontvangst met koffie of thee

19:30 – 19:35         2. Welkom en vaststellen agenda

19:35 – 19:40         3. Vaststellen verslag vorige vergadering

19:40 – 19:50         4. Terugblik activiteiten bestuur

–   Inspraak 60-km inrichting Oranjeweg

–   Aanmelding Gelderland Cultuurprovincie!

–   Planten Koningslinde

–   Herdenking T-for-Tommy

19:50 – 19:55         5. Stand van zaken Hartveilig wonen – AED

19:55 – 20:05         6. Standpunt innemen fietspad Gortelseweg

20:05 – 20:25         7. Presentatie Arthur Ebregt “Kijk op Gortel en Niersen”

Als Hoofd Beheerszaken licht de heer Ebregt van Kroondomein

Het Loo kort de visie op Gortel en Niersen toe.

 20:25 – 20:30         8. Toelichting jaarrekening 2012 en vaststellen begroting 2013

20:30 – 20:45         PAUZE

20:45 – 21:15         9.  Presentatie Martijn Horst “Maalschap het Gortelsche Bos”

De heer Horst is projectleider Cultuurhistorie bij Cultuurlandadvies

 Ca. 21:15              Afsluiting met een hapje en een drankje

 

Graag begroeten wij u woensdag 22 mei a.s., uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Gortel Niersen,

Herman Arentsen

Voorzitter

Hieronder treft u de notulen van de vorige ledenvergadering aan.

130507_vs_hd_Jaarvergadering 2012_dd_16 mei 2012

Geef een reactie