Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Dit voorjaar werd het “Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied” inclusief het bijbehorende (ontwerp) plan gepresenteerd. Onze vereniging heeft zich verdiept in de stukken en gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om inspraaksuggesties te doen.   Nieuw in het bestemmingsplan is het aanwijzen van een beheersverordening. Een beheersverordening kan worden opgesteld voor gebieden waar niet of nauwelijks ontwikkelingen worden voorzien. Dit betreft onder andere dat deel van het buitengebied waartoe Het Kroondomein behoort….

3 oktober 2014
Read More >>