Buurtschappenvisie

Er wordt al een aantal jaren gesproken over het opstellen van een visie voor de buurtschappen Gortel en Niersen. Het bestuur heeft zich dit tot doel gesteld. Maar wat is eigenlijk een visie? Volgens de Dikke van Dale is een visie een wijze van zien of waarnemen. Een gedachtebeeld. Aanvullend is er allerlei aanvullende uitleg beschikbaar. Inzicht, kijk, mening. De bereikbare droom van wat we willen doen en waar we…

3 oktober 2014
Read More >>

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Dit voorjaar werd het “Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied” inclusief het bijbehorende (ontwerp) plan gepresenteerd. Onze vereniging heeft zich verdiept in de stukken en gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om inspraaksuggesties te doen.   Nieuw in het bestemmingsplan is het aanwijzen van een beheersverordening. Een beheersverordening kan worden opgesteld voor gebieden waar niet of nauwelijks ontwikkelingen worden voorzien. Dit betreft onder andere dat deel van het buitengebied waartoe Het Kroondomein behoort….

3 oktober 2014
Read More >>