Buurtschappenvisie

Er wordt al een aantal jaren gesproken over het opstellen van een visie voor de buurtschappen Gortel en Niersen. Het bestuur heeft zich dit tot doel gesteld. Maar wat is eigenlijk een visie? Volgens de Dikke van Dale is een visie een wijze van zien of waarnemen. Een gedachtebeeld.

Aanvullend is er allerlei aanvullende uitleg beschikbaar. Inzicht, kijk, mening. De bereikbare droom van wat we willen doen en waar we willen komen. Een wel overwogen mening over een zaak en hoe die zou moeten ontwikkelen.

Mooie uitleg, maar hoe gaan we dat realiseren?

 

Eerst in het kort een uitleg van wat er allemaal gepasseerd is.

We hebben Martijn Horst van Cultuurland Advies gevraagd ons te helpen. Martijn is bekend met de buurtschappen Gortel en Niersen mede omdat zijn grootouders in Gortel gewoond hebben. Tijdens zijn studie aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein heeft hij zijn eerste rapport geschreven over de cultuurhistorie Gortel. In de studie daarna, Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft hij onderzoek gedaan naar de malebossen in de omgeving van Gortel en Niersen. Een onderwerp waarover hij gepresenteerd heeft tijdens de jaarvergadering voorjaar 2013. Degene die daarbij aanwezig waren, hebben kunnen zien hoe enthousiast hij hierover kan vertellen en hoeveel hij hierover weet.

We zijn een traject ingegaan om subsidie te krijgen bij verschillende instanties. Martijn heeft een projectplan geschreven welke geholpen heeft om een aantal bedragen toegekend te krijgen. Zo hebben wij bijdragen toegekend gekregen van onder meer de Provincie Gelderland, de gemeente Epe, de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE), Waterschap Vallei en Veluwe, Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

De werkzaamheden zullen november van dit jaar gaan starten. Cultuurland Advies helpt ons om eerst een Landschapsbiografie op te stellen waarin de ontstaansgeschiedenis van Gortel en Niersen  beschreven zal worden.

 

Gelijktijdig of kort daarna zullen er gesprekken met zo veel mogelijk inwoners plaatsvinden. Dit zijn gesprekken “ aan de keukentafel “ om te achterhalen wat een ieder voor de toekomst belangrijk vindt voor  onze woonomgeving. Vervolgens brengen we samen met Het Kroondomein in beeld wat hun visie is. Deze visie heeft immers veel invloed op onze woonomgeving.

Vervolgens gaan we het beleid en visie van de RCE de provincie, de gemeente Epe en het waterschap verzamelen en ordenen. Tijdens een presentatieavond zullen de resultaten worden voorgelegd aan de leden en zal inzichtelijk gemaakt worden wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de visies. Het gemeenschappelijke doel daarbij is inzage te krijgen in wat de verschillende organisaties willen en wat dat doet met onze omgeving.

 

Uiteraard wordt een en ander vastgelegd in boekvorm. Momenteel is nog niet duidelijk hoe en in welke vorm dat tot stand zal komen. We hebben de begroting sluitend, maar er ligt een uitdaging om meer financiële middelen te genereren zodat het boekwerk mooier uitgevoerd kan worden en betaalbaar blijft.

 

Vanuit de vereniging heeft Erik Hulstein aangeboden de rol van projectleider op zich te nemen. Daarnaast heeft  een aantal leden zichzelf aangemeld als vrijwilliger om mee te helpen. Dat is echt geweldig: op deze manier hopen wij vanuit brede betrokkenheid een mooi resultaat te bereiken.

Geef een reactie