Vereniging Gortel Niersen meldt zich aan bij Gelderland Cultuurprovincie!

De provincie Gelderland heeft onlangs het nieuwe beleidsprogramma cultuur en erfgoed 2013-2016 vastgesteld. In dit programma ‘Gelderland Cultuurprovincie!’ staan de uitgangspunten voor de komende vier jaar. Voor de uitvoering van het programma is de provincie op zoek naar enthousiaste organisaties en instellingen die samen met hun cultuur en erfgoed verder vorm willen geven.

Zie het volledige programma onder de volgende link:

http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Cultuur_en_Erfgoed/Programmaplan_Cultuur-en-Erfgoed-Gelderland_2013-2016_klikbaar.pdf

Zoals onder meer in de afgelopen ledenvergaderingen besproken, wil het bestuur van de Vereniging Gortel Niersen graag een integrale visie opstellen voor het gebied Gortel Niersen. Om het opstellen van deze visie vorm te kunnen geven, willen we kijken naar mogelijke beschikbare financiële middelen. Dit kan wellicht via de provincie met behulp van het bovengenoemde programma, waarin landschap en cultuurhistorisch erfgoed zijn opgenomen.

Met onderstaande brief heeft de Vereniging zich aangemeld. Vooralsnog is nog geen reactie van de provincie ontvangen, dus is de status van de aanmelding nog niet bekend.

Wordt wellicht vervolgt

Geef een reactie