Reactie op gemeentelijke plan 60KM zone

Het bestuur heeft namens de vereniging aan het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd met vragen naar aanleiding van de bekendmaking om de verkeersveiligheid op de Eekterweg en Oranjeweg te verbeteren.

Hier kunt u onze brief die verzonden is aan B&W van Epe reactie op inrichtingsplan Eekterweg Oranjeweg.

Geef een reactie