Je bekijkt nu Persbericht: Vereniging Gortel-Niersen informeert betrokken partners

Persbericht: Vereniging Gortel-Niersen informeert betrokken partners

Persbericht: Vereniging Gortel-Niersen informeert betrokken partners

“De thema’s en prioriteiten zijn benoemd”

-Gortel-Niersen, mei 2015. Vereniging Gortel Niersen werkt intensief aan de ontwikkeling van een Buurtschappenvisie voor Gortel en Niersen. Van, voor en door bewoners van de unieke buurtschappen die zijn gelegen op Kroondomein Het Loo. Daarnaast wordt de Buurtschappenvisie aangevuld met historische gegevens. Hierdoor ontstaat een stevige basis voor de toekomstige ontwikkeling van Gortel en Niersen. Onderdeel van het project vormen de in maart en april gehouden keukentafelgesprekken: met alle bewoners van de beide buurtschappen zijn interviews gehouden om inzichtelijk te krijgen wat zij zelf belangrijk vinden voor de toekomst van hun unieke woonomgeving. En dat is nogal wat!

foto 8a

Kernthema’s

Uit de gesprekken zijn acht kernthema’s naar voren gekomen: Buurtschapvoorzieningen, Verkeer- en veiligheid, Wonen, Toerisma, Landschap en natuur en cultuurhistorie, Duurzaamheid, Landbouw en Identiteit. Op 16 april 2015 zijn deze thema’s voorgelegd tijdens een bewonersavond. Er werd die avond levendig gediscussieerd over de thema’s. Tot slot werden met behulp van stickers prioriteiten binnen de thema’s benoemd.

Prioriteiten

Het verbeteren van het bereik door mobiele telefonie en de behoefte aan een gemeenschappelijk onderkomen: dit wordt onder andere als prioriteit genoemd binnen het thema Buurtschapvoorzieningen. Terugdringen van het sluipverkeer en het beperken van snelheid: dat vinden de bewoners belangrijk in het kader van Verkeer- en veiligheid. Bij het thema Wonen zijn een evenwichtige leeftijdsopbouw, de erfpacht en de karakteristieke indeling van de erfinrichting onderwerpen van gesprek. Toerisme is ook een thema: daarbij gaat het om de balans tussen toerisme en rust en het voorkomen van overlast. Maar er is ook de wens om historische wandelpaden op de Enk terug te brengen. Bij het thema Landschap, natuur en cultuurhistorie vinden bewoners het van belang dat de Gortelse Enk open blijft. De overlast van de forellenkwekerij in Niersen moet worden teruggebracht. Tevens is er overlast door de grote hoeveelheid teken: er moet worden nagedacht over oplossingen hiervoor.

Ook sluiten de bewoners zeker niet hun ogen voor ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid. Zo is er behoefte aan collectieve energievoorzieningen, mits goed ingepast in de omgeving. Begrazing door koeien en schapen hoort bij de omgeving, zo is de mening van de bewoners. Binnen het thema Landbouw geven zij dan ook aan dat het agrarisch karakter van de buurtschappen niet verloren mag gaan.

Het unieke van Gortel en Niersen ligt bovendien besloten in de rust , de stilte en de donkerte van de buurtschappen. Dit bepaalt de Identiteit en het bijzondere karakter. Bij alle veranderingen die mogelijk in de toekomst worden doorgemaakt dienen deze kenmerken steeds beschermd en bewaard te blijven.

Partners

Het realiseren van de Buurtschappenvisie wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed, de gemeente Epe, het Waterschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank. Aan deze partners en aan Kroondomein het Loo zijn de thema’s voorgelegd. Met het Kroondomein, de gemeente Epe en de provincie Gelderland en het bestuur van de Vereniging Gortel Niersen heeft op donderdag 21 mei 2015 in Gortel een discussiemiddag plaats gevonden.

Betrokkenheid

Herman Arentsen, voorzitter van de vereniging, is blij met de intensieve discussies. “Het is geweldig te merken hoe groot de betrokkenheid bij de toekomst van onze buurtschappen is”, aldus Arentsen. “Juist doordat over een aantal thema’s en prioriteiten verschillend wordt gedacht ontstaat een opbouwende discussie. Alleen zo kunnen we bekend worden met elkaars standpunten. Overigens blijkt daar dan uit dat we eigenlijk allemaal wel hetzelfde denken over de toekomst van de buurtschappen Gortel en Niersen. En vooral over de behoefte die er bestaat om het unieke karakter ook voor de komende generaties te behouden.”

Vervolg

De resultaten van alle dialogen worden nu vastgelegd in de Buurtschappenvisie. Deze bestaat uit twee delen: een landschapsbiografie en een visie op de toekomst. Zo het er nu naar uitziet zal deze Buurtschappenvisie in een gebonden document aan het einde van 2015 verschijnen.


Noot voor de reactie:

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Vereniging Gortel/Niersen
Hans Damman – secretaris
0578 661635

Geef een reactie