Je bekijkt nu Persbericht: Buurtschappenvisie uitgereikt

Persbericht: Buurtschappenvisie uitgereikt

JHU_1304De Buurtschappenvisie en de Landschapsbiografie van Gortel Niersen zijn gereed

“Nu kunnen we volop met de speerpunten aan de slag”

 

– Gortel Niersen. Zaterdag 21 mei werd een mijlpaal voor de vereniging Gortel Niersen bereikt. Na twee-en-een half jaar van intensieve dialoog tussen bewoners, gemeente Epe en Kroondomein Het Loo werden de Buurtschappenvisie en de Landschapsbiografie van Gortel en Niersen uitgereikt. Voorzitter Herman Arentsen overhandigde de eerste exemplaren aan mevrouw Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de heer Van Nuijs, wethouder van de gemeente Epe en de heer Willems, rentmeester van Kroondomein Het Loo.

Gedeputeerde mevrouw Meijers kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Zij complimenteerde de vereniging met haar zorgvuldige en professionele aanpak van dit project en de voortrekkersrol die de vereniging hiermee vervult. Zij merkte op dat de provincie Gelderland graag betrokken wil blijven bij de uitvoering van de Buurtschappenvisie. Waar mogelijk zal zij eveneens een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de in de Buurtschappenvisie genoemde speerpunten.

Vervolgens werd aan wethouder Van Nuijs van de gemeente Epe een exemplaar uitgereikt. Hij benadrukte het een goede ontwikkeling te vinden dat inwoners zelf initiatieven ontwikkelen om de leefbaarheid van hun omgeving te verbeteren. “Hierdoor is het draagvlak voor de uitvoering van initiatieven veel groter”, aldus Van Nuijs.  Tevens kon hij mededelen dat snel internet in het buitengebied – één van de in de Buurtschappenvisie genoemde speerpunten – binnen handbereik lijkt. De gemeente Epe voert momenteel gesprekken met CIF-glasvezel, die als private onderneming het buitengebied wil voorzien van glasvezel.

Aansluitend kreeg ook rentmeester Willems van Kroondomein Het Loo het fraaie boek uitgereikt. Hij was zeer onder de indruk van de Landschapsbiografie. Hierdoor is een mooie geschiedschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de buurtschappen Gortel en Niersen tot stand gekomen. Voor de toekomstige ontwikkeling van de beide Buurtschappen vormt de Buurtschappenvisie een goed vertrekpunt, aldus Willems. Hij noemde de Buurtschappenvisie een “bidboek”: het biedt goede vertrekpunten voor een gezamenlijk overleg tussen provincie, gemeente, Kroondomein en de Vereniging Gortel Niersen om toekomstige ontwikkelingen te initiëren. Bovendien, zo gaf Willems aan, is een aantal speerpunten al volop in ontwikkeling.

“Een landschapsbiografie over boeren, bosbouwers en forensen”, zo luidt de aansprekende ondertiteling die Martijn Horst, projectleider van CultuurLand Advies, heeft meegegeven aan de landschapsbiografie. In zijn presentatie verduidelijkte hij deze ondertitel aan de hand van vele foto’s die de afgelopen jaren door Jan Huttinga, jachtopziener en “huisfotograaf” van Gortel en Niersen, zijn gemaakt.

De Landschapsbiografie Gortel en Niersen is in boekvorm verschenen en vanaf nu verkrijgbaar in de lokale boekhandels.

——————————-

 

Een filmische verslaglegging door GortelTV van de bijeenkomst en het proces van de totstandkoming vindt u op:

Documentaire:  https://vimeo.com/167539452

Boekuitreiking:  https://youtube/C5mK25DKVOs

 

Geef een reactie