Doelstellingen

 1. Het in stand houden, bevorderen en waar nodig herstellen van waarden van landschappelijk, cultuurhistorische, natuurhistorische en ecologische aard;
 2. Het in stand houden, bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu en het welzijn van de bewoners;
 3. Het bevorderen van goed beheer van landerijen, landschapelementen, bossen en natuurterreinen.

De doelstellingen worden bereikt door o.a.:

 • Een breed draagvlak creĆ«ren voor de doelstellingen bij de lokale bevolking en rechtspersonen (en andere belanghebbenden);
 • Het organiseren van activiteiten voor de leden en andere belanghebbenden zoals beheerwerkzaamheden, excursies en lezingen;
 • Onderzoek doen naar en verwerven van fondsen en subsidies;
 • Het (mede) opstellen van een integrale visie;
 • Samenwerken ter zake met het bestuur van de gemeente Epe;
 • Samenwerken met andere overheden en/of andere instanties die zich bezig houden met zaken die zich bezig houden met de doelstellingen van de vereniging;
 • Het voorlichten van de lokale bevolking en andere belangstellenden;
  • Het leggen en onderhouden van contacten met de media om daarmee bekendheid te geven aan de doelstellingen van de vereniging en haar activiteiten;
 • Om zeker te zijn van brede steun van de lokale bevolking, streeft de vereniging naar het verkrijgen van zo veel mogelijk belanghebbende leden.

De vereniging streeft haar doelstellingen na in de enclaves Gortel en Niersen, globaal begrenst door de bosranden.