Hoe wij zijn begonnen

In de afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen in Gortel en Niersen geleidt tot bezorgdheid bij inwoners van het buurtschappen. De bezorgdheid had vooral betrekking op het in stand houden van het cultuurlandschap (en Rijks Beschermd Dorpsgezicht van Gortel) en de inbreuk die derden hierop kunnen maken. Daarbij kwam dat op dat moment geen gedragen vertegenwoordiging van de buurt bestond om als klankbord te dienen.

De volgende ontwikkelingen gaven aanleiding tot bezorgdheid:

  1. Voornemen tot afsluiten van de Elburgerweg in Niersen door de gemeente Epe;
  2. Maatregelen 60km-inrichting Duurzaam Veilig in Gortel en Niersen door de gemeente Epe;
  3. Renovatie fietspad Hanendorperweg in Gortel door het RGV.

Om het behoud en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van de buurtschappen Gortel en Niersen te bevorderen werd het initiatief opgepakt om een vereniging op te richten.