Het Vliegend hert, het natuurlijke logo van onze vereniging

Het vliegend hert kiest bewust zijn omgeving. Alleen als het klimaat en de omgeving volledig voldoen aan zijn wensen- en eisenpakket strijkt hij neer. Zo veel van deze unieke plekken zijn er echter niet (meer) in Nederland. Maar de omgeving van Gortel en Niersen voldoet optimaal aan de behoeften van het vliegend hert. Daarmee is het diertje net zo zeldzaam als onze prachtige kernen Gortel en Niersen. Deze relatie tot het unieke dier en onze omgeving vormt een verbinding en deze komt tot uiting in ons logo.

 

Het vliegend hert komt vooral in eikenbossen voor en geldt als een typische bewoner van oude loofbossen, waar voldoende omgevallen bomen blijven liggen. De larve van het vliegend hert leeft uitsluitend van rottend hout. Dit voedsel bevat niet veel voedingstoffen; bij optimale omstandigheden verpopt de larve al na vier jaar, bij slechtere omstandigheden na tot wel acht jaar.

De grote kaken mannetjes zien er indrukwekkend uit maar kunnen zij kunnen er niet mee bijten. De kaken dienen alleen om te imponeren en kunnen niet krachtig worden samengetrokken. De vrouwtjes hebben weliswaar kleinere kaken maar deze zijn wel krachtig en scherp.

Het vliegend hert houdt zich op de dag meestal schuil in bomen. In de late middag, enige uren voor de schemering invalt, worden voornamelijk de mannetjes actief. Ze vliegen uit of kruipen over de takken en gaan op zoek naar een partner.

Een volwassen geworden vliegend hert leeft niet erg lang; de mannetjes leven slechts enkele weken terwijl de vrouwtjes hooguit één tot twee maanden in leven blijven.

De kever wordt echter vooral belaagd door vogels, zoals eksters en gaaien. Andere bekende vijanden van de volwassen kever zijn grotere kikkers en rovende zoogdieren als vleermuizen, vossen, dassen, marters en zwijnen. Helaas heeft het vliegend hert de gewoonte zich graag op te warmen aan het asfalt van wegen. Hierdoor lopen ze een groot risico te worden overreden door het verkeer.

Net als andere vreemd gevormde dieren kreeg de kever in het verleden soms magische krachten toegedicht. In de middeleeuwen werd het vliegend hert bijvoorbeeld gevreesd door boeren, die dachten dat het stormen kon veroorzaken. Er is zelfs bekend dat boeren de kevers bekogelden met stenen om hun gewassen te beschermen. Door de Romeinen werd de kop van het vliegend hert om de nek gehangen en gebruikt als amulet tegen onheil.

Geef een reactie