Je bekijkt nu De Buurtschappenvisie Gortel – Niersen

De Buurtschappenvisie Gortel – Niersen

Presentatie Cultuurland Adviesgroep Vereniging Gortel Niersen werkt intensief aan de ontwikkeling van een Buurtschappenvisie voor Gortel en Niersen. Deze visie komt tot stand dankzij de inbreng van alle bewoners van de beide unieke buurtschappen, gelegen op Kroondomein Het Loo. Daarnaast wordt de Buurtschappenvisie aangevuld met historische gegevens. Hierdoor ontstaat een stevige basis voor de toekomstige ontwikkeling van Gortel en Niersen. Onlangs heeft Martijn Horst, projectleider cultuurhistorie van Cultuurland Advies, een presentatie aan de bewoners van Gortel en Niersen gegeven over de voortgang van het project.

Het was de avond van de presentatie druk in Het Mosterdzaadje in Gortel. Veel bewoners, maar ook vertegenwoordigers van het Kroondomein en de Gemeente Epe, luisterden vol belangstelling naar de uiteenzetting van Cultuurland Advies. Startend in de prehistorie, duizenden jaren geleden, legt Horst uit hoe de buurtschappen Gortel en Niersen ontstaan zijn. Deze ontwikkeling wordt in de eerste zeven hoofdstukken van de Landschapsbiografie beschreven. De nu volgende stap is de ontwikkeling van een visie op de toekomst van de beide buurtschappen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zij beiden eigenlijk de aansluiting bij de “moderne” wereld gemist. Dat is overigens niet erg! Het maakt juist de buurtschappen tot wat zij zijn: uniek, ongerept en daardoor beschermd. Toch is er wel veel om over na te denken. Want er vindt al jaren geen economische ontwikkeling plaats, geen nieuwbouw, geen bedrijvigheid. Het lokale winkeltje bestaat ook al jaren niet meer.

Dit heeft ertoe geleidt dat de samenstelling van de bevolking sterk is veranderd en boerderijen een andere functie hebben gekregen. Het voortbestaan van deze unieke kernen wordt als uitermate belangrijk gezien door haar bewoners. Maar, de vraag is dan wel “Welke voorzieningen zijn hiervoor noodzakelijk?”. Wat vinden de bewoners daar zelf van? Er vinden momenteel zogenaamde “keukentafelgesprekken” plaats met alle bewoners. Het doel is om een ieder te laten denken over de toekomst. Wat heb ik nodig om in Gortel of Niersen te wonen? Of te blijven wonen? Wat zou volgens mij een goede ontwikkeling voor de buurtschappen zijn? Wat is er nu niet, dat er wel zou moeten komen? Wat is er nu wel en mag absoluut niet verdwijnen in de toekomst? Nadat al deze meningen zijn uitgewerkt in de Buurtschappenvisie, zullen eveneens gesprekken plaats vinden met Kroondomein Het Loo en de gemeente Epe. Want ook zij hebben hun gedachten over de toekomst van de buurtschappen. Uiteindelijk zullen alle indrukken uit de interviews en gesprekken uitgeschreven worden, waarna de visie in de vorm van een boek zal worden gepresenteerd.

“Prachtig”, zo verwoordt Herman Arentsen, voorzitter van Vereniging Gortel Niersen, de gegeven presentatie. Hij vervolgt: “ We kunnen nu als Vereniging Gortel Niersen iets concreets laten zien. We hebben met de leden al verschillende keren gesproken over de Buurtschappenvisie, maar nu wordt het tastbaar en gaat het meer leven om na te denken over de toekomst van onze buurtschappen.”

Het realiseren van de Buurtschappenvisie wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed, de gemeente Epe, het Waterschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank.

Geef een reactie