Buurtschappenvisie Niersen/Gortel

Buurtschappenvisie Niersen/Gortel

“Hebben we invloed op de verkeersborden en wat willen we?”

“Zijn er nog meer waterputten en wat gaan we hiermee doen?“

“Wat vinden we van een initiatieven zoals een theetuin?“

“Waarom is zo belangrijk dat de buurtschappen zo moeten blijven?”

“Bij ons komt toch niet zo’n fietspad?”

“Wat vinden we van een extra GSM-mast“

Misschien dat deze of soortgelijke vragen voor u gelden. Het is de bedoeling dat onze buurschappenvisie ingaat op dergelijke vragen en dat we gezamenlijk een antwoord kunnen geven.

 

In de laatste ledenvergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de wens om een buurtschappenvisie te ontwikkelen. Daarin wordt een beschrijving gegeven van het ontstaan en de geschiedenis van de buurtschappen (de “landschapsbiografie”).  Naast de visie van de bewoners wordt tevens beschreven hoe verschillende organisaties, zoals de provincie, de gemeente, het waterschap en Het Kroondomein, denken over de toekomst van de buurtschappen Niersen en Gortel. In feite wordt met de visie uitgesproken hoe toekomstige ontwikkelingen tot stand zullen komen. Daardoor ontstaat eenduidigheid en wordt een open en transparante dialoog mogelijk. Tijdens de ontwikkeling van de visie groeit ook een intensief contact tussen alle partijen die waardevol zal zijn voor de toekomst van onze buurt- en leefgemeenschap.

 

Bureau Cultuurland Advies

Martijn Horst, die tijdens onze ledenvergadering op boeiende wijze verhaalde over de historie van onze landschappen en de Maalschapbossen in het bijzonder, is nauw verbonden met Gortel en Niersen. Als jongen bracht hij hier veel tijd door: zijn opa en oma woonden in Gortel. Hij is dan ook de aangewezen persoon om ons als vereniging te ondersteunen bij het realiseren van de buurtschappenvisie en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien.  Vanuit zijn bedrijf Cultuurland Advies heeft hij ons de afgelopen tijd succesvol begeleid bij de aanvraag van subsidie bij de provincie Gelderland.

 

 

Subsidieverstrekkers

Maar niet alleen de provincie Gelderland is bereid subsidie te verstrekken voor de ontwikkeling van de visie. Ook de gemeente Epe en het Prins Bernhard Cultuurfonds leveren een financiële bijdrage. Het Kroondomein vindt het opstellen van de buurtschappenvisie een goed initiatief en ondersteunt het plan door kennis en tijd beschikbaar te stellen.

 

Dan zijn we er nog niet

Momenteel worden partijen zoals de Rabobank, het Waterschap Vallei en Veluwe en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed benaderd om de begroting verder sluitend te maken.

 

Je kunt het als bestuur niet alleen

Voor het schrijven van de buurtschappenvisie is gedegen kennis en kunde nodig. Immers, het gaat om het vastleggen van een visie op toekomstige ontwikkelingen en daarom is het van belang alle aspecten mee te nemen. Daarom zijn wij als bestuur voornemens om bureau Cultuurland Advies ook te vragen een bijdrage te leveren aan het schrijven van het plan. Daarvoor zal te zijner tijd een opdracht verstrekt moeten worden.

 

Ook u, ook jij, bent nodig om de visie tot stand te brengen. Wij hebben vrijwilligers nodig die meedenken en meedoen om vorm en inhoud aan de visie te geven. Voelt u, voel jij, je aangesproken? Bel, mail, schrijf of…..kom langs bij één van de bestuursleden en draag je steentje bij aan de totstandkoming van dit unieke plan. Herman, Hans, Bjorn, Reinier of Gerda verstrekken graag aanvullende informatie.

 

Nadere uitleg en formele besluitvorming

Voor een verdere uitleg over de activiteiten en de formele besluitvorming voor een opdracht aan bureau Cultuurland Advies zullen we de leden binnenkort bij elkaar roepen en hen verder informeren.

 

Het is de bedoeling dat alle leden bijeenkomen om een belangrijk besluit te nemen. Het bestuur wil graag van de leden een goedkeuring vragen om verder te kunnen in de ontwikkeling van de buurschappenvisie.

Wij vragen u de avond van woensdag 19 maart 2014 te reserveren. De formele uitnodiging kunt u tijdig verwachten.

 

Dit bericht heeft één reactie

  1. van Iwaarden

    Ik lees in de inleidende tekst op deze pagina over het plaatsen van een extra GSM-mast. Behalve dat een GSM mast het beeld in het prachtige landschap verstoord, zijn er veel aanwijzingen dat de straling van deze masten leidt tot gezondheidsklachten. Zie bijvoorbeeld websites als http://www.stopumts.nl e.a.

Geef een reactie