Bestuurszaken

Het bestuur is behoorlijk gewijzigd. Reinier Berghuis en Björn Wesselink hebben het bestuur op eigen verzoek verlaten. Gerda van Norel, Francis Berghuis, Harry van Rossum en Gert Veldwijk zijn onze nieuwe bestuursleden. Wij danken Reinier en Björn voor hun inzet. De nieuwe bestuursleden zijn inmiddels volop aan de slag. Wij wensen hen veel succes.

 

Samen met de vrijwilligers die helpen bij het opstellen van de Buurtschappenvisie zijn we goed bemenst om het komend jaar veel werk te kunnen verzetten.

 

De website

Harry van Rossum houdt onze website goed bij. Wij nodigen u uit om onze site www.gortelniersen.nl regelmatig te bezoeken. Jan Huttinga levert veel beeldmateriaal aan zodat er regelmatig vernieuwing is. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de site of wilt u een bijdrage leveren aan de inhoud dan kunt u dit via de website of via het e-mail adres gortelniersen@gmail.com kenbaar maken. Met de bijdrage van een ieder blijft de site levendig en actueel.

 

De Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is opgesteld door een aantal enthousiaste buurtbewoners. Wilt u ook een bijdrage leveren? Mail dan uw bericht naar gortelniersen@gmail.com. Een berichtje in de bus van het secretariaat, Gortelseweg 72, kan natuurlijk ook.

 

Verspreiding nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk via email verspreid. Dit bespaart kosten en tijd.

Als u de papieren versie van de nieuwsbrief ontvangt dan hebben wij  nog geen email adres van u in onze ledenadministratie. Heeft u wel email dan ontvangen wij graag uw email adres. Deze kunt u sturen aan gortelniersen@gmail.com

Geef een reactie