Afronding Buurtschappenvisie

De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het uitwerken van de keukentafelgesprekken en de uitkomsten van de stickeravond van voorjaar 2015. Wat een geweldige inbreng hebben alle inwoners gegeven: we kunnen daar met elkaar heel trots op zijn! Er ligt een mooie basis voor de verdere toekomst van onze buurtschappen.

De Buurtschappenvisie en de Landschapsbiografie zijn nu nagenoeg klaar. Het bestuur zal deze graag presenteren tijdens de te houden Ledenvergadering op 14 april 2016.

Daarover verder in deze Nieuwsbrief meer informatie.

De Buurtschappenvisie en de Landschapsbiografie worden eind mei 2016 gepresenteerd aan de Gedeputeerde van Gelderland. De voorbereiding voor deze boekpresentatie is volop in gang. Wij houden jullie op de hoogte van het moment waarop dit plaats zal vinden.